ซีลยางฟองน้ำ สามเหลี่ยมรู

ซีลฟองน้ำ สามเหลี่ยมรู

ความต้องการสิ่งที่ยึด หรือติดตั้งขอบมุมโครงสร้างอาคาร สำหรับการผลิตงานก่อสร้างอุปกรณ์ การใช้ในรูปแบบสอดเข้ากับอุปกรณ์เพื่อยึดล็อค ที่ต้องใช้คุณสมบัติของตัวเนื้อยางที่มีความยืดหยุ่น ความทนต่อความร้อน การเสียดสีอันเกิดขึ้นเกิดจากการใช้งาน ของตัวยางกับอุปกรณ์ โดยทางเราเป็นผู้ผลิต ซีลยางฟองน้ำ ที่มีคุณภาพสูง มีการรับรองเกรด และคุณสมบัติของเนื้อยาง ในการใช้งาน สามารถใช้งานทนอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี โดยสามารถเลือกความทน ตั้งแต่ -40 องศาจนถึง 315 องศาเซลเซียส และนอกจากนี้ ยังสามารถเลือกยางตามขนาดที่ต้องการได้ที่ทางเราเป็นผู้ผลิต ซีลยางสามเหลี่ยมมีรู ที่เป็นตัวการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การติดขอบ เข้ามุมติดตั้งฐานรองพื้น เพื่อเป็นส่วนต่อร่องพื้น ในการการป้องป้องกันรู ไม่ให้เกิดการรั่วไหล ซึม ผ่านยางที่ติดตั้งลงไป

ยางซีลฟองน้ำ สามเหลี่ยมรู

 • ซีลฟองน้ำ ทนกรด
 • ซีลฟองน้ำ ทนด่าง
 • ซีลฟองน้ำ ทนน้ำมัน
 • ซีลฟองน้ำ ทนตัวทำละลาย
 • ซีลฟองน้ำ ทนก๊าซ
 • ซีลฟองน้ำ ทนสารเคมี
 • ซีลฟองน้ำ ทน Solvent
 • ซีลฟองน้ำ ทนสารกัดกร่อน
 • ซีลฟองน้ำ ทนน้ำมันเครื่อง
 • ซีลฟองน้ำ ทนน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ซีลฟองน้ำ ทนน้ำมันหล่อลื่น
 • ซีลฟองน้ำ ทนน้ำมันปิโตรเลียม
 • ซีลฟองน้ำ ทนน้ำมันเครื่องจักร