ซีลยางฟองน้ำ สั่งผลิต

ซีลฟองน้ำ สั่งผลิต

งานสั่งผลิตหรืองานสั่งทำตามแบบตามคุณสมบัติเนื้อยางฟองน้ำประเภทซีลยางซึ่งเป็นการผลิตด้วยการไหลหรือที่เรียกในชื่อว่างาน exhibition ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อจะทำแม่พิมพ์และหลายตัวอย่างเพื่อทำหน้าตัดยางไปชนิดที่ลูกค้าต้องการใช้งานที่สามารถเลือกคุณสมบัติเนื้อยางการใช้งานรูปแบบและขนาดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเลือกใช้ให้ตรงจุดประสงค์ต่อการทำงานเพราะ ซีลยางฟองน้ำ จะใช้งานได้ดีนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและต้องมีขนาดที่สามารถติดตั้งได้อย่างเหมาะเจาะกับงาน

ยางซีลฟองน้ำ สั่งผลิต

 • ซีลฟองน้ำ D โปรไฟล์
 • ซีลฟองน้ำ E โปรไฟล์
 • ซีลฟองน้ำ H โปรไฟล์
 • ซีลฟองน้ำ L โปรไฟล์
 • ซีลฟองน้ำ P โปรไฟล์
 • ซีลฟองน้ำ S โปรไฟล์
 • ซีลฟองน้ำ T โปรไฟล์
 • ซีลฟองน้ำ U โปรไฟล์
 • ซีลฟองน้ำ สามเหลี่ยม โปรไฟล์
 • ซีลฟองน้ำ สี่เหลี่ยม โปรไฟล์
 • ซีลฟองน้ำ โอริงคอร์ด โปรไฟล์