ท่อยางฟองน้ำ

ท่อฟองน้ำ

ข้อดีของ ท่อยางฟองน้ำ ในการใช้งานตามอุตสาหกรรม หรืออาคาร เพราะเป็นยางที่มีความยืดหยุ่นได้สูง ทนสภาพอากาศ ไอน้ำความร้อน ที่ใช้ในการหุ้มสิ่งสำคัญที่อาจมีอันตรายได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องน้ำยาแอร์ สายไฟประเภทต่างๆ ที่ต้องให้ความสำคัญในการใช้งาน เพราะ ท่อยางฟองน้ำ ถูกออกแบบ ผลิตออกมาใช้มีความเหมาะสมกับงานเพื่อใช้ได้ตรงตามลักษณะ

วัตถุดิบการผลิต ในการผลิตท่อยาง มีใช้งานตั้งแต่ NR,NBR,Silicone,CR,EPDM ที่เป็นชนิดหลักในการผลิตเพื่อทำท่อยางฟองน้ำ ที่ต่างก็มีคุณสมบัติการใช้งานแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องความยืดหยุ่น ความทนสภาพอากาศ ในเรื่องรองรับการใช้งาน

คุณสมบัติการใช้ จะมีการใช้งานอุณหภูมิอยู่ที่ -45 ถึง 280 องศาเซลเซียส แต่จำเป็นที่ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของท่อยางและเกรดที่ผลิต และความพิเศษกับงานที่อาจจะต้องใช้ให้มีความเด่นในเรื่อง Food Grade

ค่าความเหนียว ความยืดหยุ่น ต่างก็มีความจำเป็น เพราะเป็นส่วนช่วยเพิ่มความต้านทานต่อระบบ ต้องใช้ให้ค่อนจ้องกับระบบงาน

ยางท่อฟองน้ำ

 • ท่อฟองน้ำ ทนกรด
 • ท่อฟองน้ำ ทนด่าง
 • ท่อฟองน้ำ ทนน้ำมัน
 • ท่อฟองน้ำ ทนตัวทำละลาย
 • ท่อฟองน้ำ ทนก๊าซ
 • ท่อฟองน้ำ ทนสารเคมี
 • ท่อฟองน้ำ ทน Solvent
 • ท่อฟองน้ำ ทนสารกัดกร่อน
 • ท่อฟองน้ำ ทนน้ำมันเครื่อง
 • ท่อฟองน้ำ ทนน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ท่อฟองน้ำ ทนน้ำมันหล่อลื่น
 • ท่อฟองน้ำ ทนน้ำมันปิโตรเลียม
 • ท่อฟองน้ำ ทนน้ำมันเครื่องจักร