การสั่งซื้อ การชำระเงิน ยางฟองน้ำ (Order / Payment)1. เลือกสินค้าในหน้าเว็บไซต์ของทางเรา ( สินค้า ยางฟองน้ำ / Sponge Rubber Products )

2. ติดต่อฝ่ายขาย Western Rubber ( ติดต่อเรา / Contact Us )

3. รอรับใบเสนอราคา ( Quotation )

4. ชำระเงินกับทางเรา ( Payment )

  • 4.1 ถ้าเป็นสินค้าสั่งผลิต มัดจำ 50 % และชำระส่วนที่เหลือวันส่งมอบ
  • 4.2 ถ้าเป็นสินค้ามีสต็อกชำระเงินเต็มจำนวน 100%

5. ทางเราผลิตสินค้าและส่งตัวอย่างให้ท่านดู ก่อนการจัดส่งจริง

6. จัดส่งสินค้าให้กับทางลูกค้า