มาตรฐาน ยางฟองน้ำ ( Sponge Rubber Standard)

 

 

งานที่ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในการใช้งาน เพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองการทำงานของสินค้า ตามมาตรฐาน ASTM / ISO / FDA / RoHS2 / SGS / UL เป็นสิ่งที่เรายืดหลักเพื่อสร้างหน้าตาความเชื่อถือให้กับทางโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ลูกค้าที่ต้องการ ยางฟองน้ำ มาตรฐานมีความไว้ใจที่จะดำเนินการสั่งผลิต หรือการติดต่อหาความรู้ เพื่อการใช้งานได้ตรงกับประเภทของระบบ ดำเนินติดตั้งได้ตรงกับการใช้งาน เพราะความสำคัญที่เรายึดหลักคือการสร้างความเชื่อมั่นกับองค์กร ที่ผลิตยางฟองน้ำ ตรงตามการใช้